หน้า 1 จากทั้งหมด 1

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

โพสต์แล้ว: 2020-09-29 12:45:02
โดย admin
     มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ(CA Bladder) คือโรคที่เซลล์เยื่อบุผนังกระเพาะปัสสาวะ มีการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นมะเร็ง 
มีลักษณะเป็นก้อนเหมือนปะการัง, ก้อนกลมขรุขระ หรือผิวเรียบก็ได้ พบได้บ่อยในคนสูงอายุช่วง 60-70 ปีขึ้นไป 
แต่ช่วงอายุ 40+ปี ก็พบได้แต่เจอน้อยราย 
ความเสี่ยงของการเกิดโรคนี้?
•  สูงอายุ ทั้งผู้ชายและผู้หญิง
•  สูบบุหรี่
•  ทำงานที่สัมผัสกับสารเคมีและสี
•  เคยถูกฉายแสงบริเวณอุ้งเชิงกรานมาก่อน เช่นฉายแสงเพื่อรักษามะเร็งปากมดลูก
•  เคยได้รับยาเคมีบำบัดบางชนิด 
อาการที่น่าสงสัยและควรรีบไปพบแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ?
•  ปัสสาวะเป็นเลือด(พบได้บ่อยที่สุด)
•  กลั้นปัสสาวะไม่อยู่เรื้อรัง
•  ปวดเบ่งปัสสาวะ และปวดท้องน้อยเรื้อรัง
•  ไม่มีอาการแต่ตรวจสุขภาพ อัลตราซาวด์บังเอิญเจอก้อนในกระเพาะปัสสาวะ 
การตรวจวินิจฉัย?
•  แพทย์จะส่องกล้องเล็กๆเข้าไปทางท่อปัสสาวะ ก็จะสามารถเห็นความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะได้ ผ่านทางจอมอนิเตอร์
•  โดยทั่วไปการส่องกล้องจะไม่เจ็บมาก ไม่ต้องดมยาสลบ สามารถทำแล้วกลับบ้านได้ ไม่จำเป็นต้องนอนรพ. 
    ใช้เวลาทำประมาณ 15-30 นาที 
การรักษา?  
•  ขึ้นกับระยะของโรค
•  ถ้าตรวจพบระยะเเรกๆ ก้อนมะเร็งยังอยู่ในชั้นเยื่อบุผิวของผนังกระเพาะปัสสาวะ สามารถผ่าตัดผ่านท่อปัสสาวะ    
    ด้วยกล้อง ไม่มีบาดแผล เรียกว่า TURBT (Transurethral Resection of Bladder Tumor) โดยแพทย์จะส่องกล้องเล็กๆเข้าไป
    ทางท่อปัสสาวะ แล้วสอดอุปกรณ์ผ่าตัดผ่านกล้อง ลักษณะเป็นขดลวดไฟฟ้าเพื่อตัดเนื้องอกออก  ทำผ่าตัดด้วยการดมยาสลบ 
    หรือบล้อคหลัง นอนรพ.ประมาณ 3-5 วัน
•  ถ้าก้อนมะเร็งกินเข้าชั้นกล้ามเนื้อ ของผนังกระเพาะปัสสาวะ อาจต้องผ่าตัดเอากระเพาะปัสสาวะออก แล้วทำกระเพาะปัสสาวะเทียม
    หรือมีถุงปัสสาวะหน้าท้องเเทน
•  ถ้ามะเร็งลุกลามออกนอกกระเพาะปัสสาวะ เช่น ไปต่อมน้ำเหลือง ตับ อาจต้องรักษาโดยใช้เคมีบำบัดร่วม

Re: มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

โพสต์แล้ว: 2020-09-29 12:48:27
โดย admin
ภาพตัวอย่างก้อนมะเร็ง ที่เห็นจากการส่องกล้อง

Re: มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

โพสต์แล้ว: 2020-09-29 14:38:02
โดย admin
ตัวอย่างวีดีโอ แสดงการผ่าตัดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะผ่านกล้อง